1001 thắc mắc: Máu của loài sinh vật đáng sợ trên thế giới có màu gì?

Với hàm răng chắc khỏe, sắc lém như lưỡi đao, lại tụ tập theo bầy đàn, những ‘đám mây’ châu chấu tràn qua đồng ruộng trở thành thảm họa kinh hoàng cho con người. Hàng triệu con châu chấu lưng vàng đang tàn phá hoa màu ở Mường Lát, Thanh Hoá Kỳ lạ: Châu chấu có tai ở bụng, bạch tuộc có 3 tim

1001 thắc mắc: Máu của loài sinh vật đáng sợ trên thế giới có màu gì?
Với hàm răng chắc khỏe, sắc lém như lưỡi đao, lại tụ tập theo bầy đàn, những ‘đám mây’ châu chấu tràn qua đồng ruộng trở thành thảm họa kinh hoàng cho con người. Hàng triệu con châu chấu lưng vàng đang tàn phá hoa màu ở Mường Lát, Thanh Hoá Kỳ lạ: Châu chấu có tai ở bụng, bạch tuộc có 3 tim