108 tình nguyện viên thử vaccine Covid-19

108 tình nguyện viên tuổi 18-60, sức khỏe tốt, chia thành ba nhóm tiêm thử vaccine Ad5-nCoV ngừa Covid-19.

108 tình nguyện viên thử vaccine Covid-19
108 tình nguyện viên tuổi 18-60, sức khỏe tốt, chia thành ba nhóm tiêm thử vaccine Ad5-nCoV ngừa Covid-19.