1,7 tỷ học sinh, sinh viên bị gián đoạn học tập

Đến 27/3, 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đóng cửa trường học ở phạm vi và thời gian khác nhau, làm 1,7 tỷ học sinh, sinh viên bị gián đoạn học tập.

1,7 tỷ học sinh, sinh viên bị gián đoạn học tập
Đến 27/3, 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đóng cửa trường học ở phạm vi và thời gian khác nhau, làm 1,7 tỷ học sinh, sinh viên bị gián đoạn học tập.