29 người Việt vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2021

Các nhà khoa học Việt có tên trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng dựa trên nhiều tiêu chí trong đó có tổng số trích dẫn nghiên cứu.

29 người Việt vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2021
Các nhà khoa học Việt có tên trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng dựa trên nhiều tiêu chí trong đó có tổng số trích dẫn nghiên cứu.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0