4 nhân viên karaoke phải nộp phạt bằng heo

Y Máy, 17 tuổi, và 3 thiếu nữ ở huyện Tu Mơ Rông bị làng phạt vạ 4 con heo vì làm việc cho quán karaoke, bị đồn là bán dâm - vi phạm luật tục. Đoạt mạng hàng xóm vì chuyện hát karaoke giữa đêm khuya Hỗn chiến vì vào nhầm phòng karaoke

4 nhân viên karaoke phải nộp phạt bằng heo
Y Máy, 17 tuổi, và 3 thiếu nữ ở huyện Tu Mơ Rông bị làng phạt vạ 4 con heo vì làm việc cho quán karaoke, bị đồn là bán dâm - vi phạm luật tục.