5 vụ án tham nhũng khiến cán bộ Bình Định mất chức, phải hầu tòa

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, phục vụ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XII.

5 vụ án tham nhũng khiến cán bộ Bình Định mất chức, phải hầu tòa
Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, phục vụ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XII.