60.000 người vô gia cư ở California có thể bị nhiễm COVID-19

Thống đốc bang California (Mỹ) cho biết trong vòng 8 tuần sắp tới, 60.000 người vô gia cư ở bang này có thể bị nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.

60.000 người vô gia cư ở California có thể bị nhiễm COVID-19
Thống đốc bang California (Mỹ) cho biết trong vòng 8 tuần sắp tới, 60.000 người vô gia cư ở bang này có thể bị nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.