69 người chết nằm trong danh sách nhận hỗ trợ dịch COVID-19

Có 69 người chết trên địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) nằm trong danh sách nhận hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mỹ: Đau lòng gia đình có 28 người mắc COVID-19 Những ngôi nhà của hộ dân 'bỗng dưng' thoát nghèo sau khi nhận hỗ trợ COVID-19 Chủ tịch Hà Nội: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19

69 người chết nằm trong danh sách nhận hỗ trợ dịch COVID-19
Có 69 người chết trên địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) nằm trong danh sách nhận hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mỹ: Đau lòng gia đình có 28 người mắc COVID-19 Những ngôi nhà của hộ dân 'bỗng dưng' thoát nghèo sau khi nhận hỗ trợ COVID-19 Chủ tịch Hà Nội: Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19