75 người tham gia tiệc ma túy trong khách sạn

Bên trong khách sạn treo biển "tạm đóng cửa vì Covid-19", 50 thanh niên và 25 phụ nữ đang tham gia cuộc vui có sử dụng thuốc lắc.

75 người tham gia tiệc ma túy trong khách sạn
Bên trong khách sạn treo biển "tạm đóng cửa vì Covid-19", 50 thanh niên và 25 phụ nữ đang tham gia cuộc vui có sử dụng thuốc lắc.