76 người tham gia tiệc ma túy trong khách sạn

Bên trong khách sạn treo biển "tạm đóng cửa vì Covid-19", 51 nam thanh niên và 25 phụ nữ đang tham gia tiệc sinh nhật có sử dụng thuốc lắc.

76 người tham gia tiệc ma túy trong khách sạn
Bên trong khách sạn treo biển "tạm đóng cửa vì Covid-19", 51 nam thanh niên và 25 phụ nữ đang tham gia tiệc sinh nhật có sử dụng thuốc lắc.