980 người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính

1.114 người tiếp xúc gần các bệnh nhân Covid-19 được cách ly lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, ngày 26/3 có 980 người kết quả âm tính.

980 người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 xét nghiệm âm tính
1.114 người tiếp xúc gần các bệnh nhân Covid-19 được cách ly lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, ngày 26/3 có 980 người kết quả âm tính.