Ai gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Đại học Bách khoa Virginia?

Vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra ngày 16/4/2017, tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ khiến 32 người thiệt mạng.

Ai gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Đại học Bách khoa Virginia?
Vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra ngày 16/4/2017, tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ khiến 32 người thiệt mạng.