Ai là người có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử mà loài người từng biết?

95% dân số có điểm trung bình từ 70 đến 130. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người mà có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử mà loài người từng biết nằm trong khoảng từ 250 đến 300. Muốn biết chỉ số IQ hay EQ của bạn cái nào cao, hãy làm ngay trắc nghiệm vui này! Linh cẩu có chỉ số IQ cao hơn cả tinh tinh?

Ai là người có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử mà loài người từng biết?

95% dân số có điểm trung bình từ 70 đến 130. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người mà có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử mà loài người từng biết nằm trong khoảng từ 250 đến 300.