Ai là người từng đánh golf trên Mặt Trăng?

Giữ trọng trách chỉ huy tàu Apollo 14 trong hành trình thám hiểm Mặt trăng vào tháng 2/1971. Ông là người thực hiện cú đánh golf trên Mặt trăng. Quả bóng đã bay khoảng vài trăm mét trong môi trường không trọng lực. Hai quả bóng golf của Alan Shepard nằm trong số những đồ vật mà con người để lại trên Mặt trăng. Lên mặt trăng khó không, ai là người duy nhất đến giờ được an táng ở đó? Robot Trung Quốc mang mẫu vật từ Mặt trăng về Trái đất Mặt Trăng ra đời như thế nào?

Ai là người từng đánh golf trên Mặt Trăng?
Giữ trọng trách chỉ huy tàu Apollo 14 trong hành trình thám hiểm Mặt trăng vào tháng 2/1971. Ông là người thực hiện cú đánh golf trên Mặt trăng. Quả bóng đã bay khoảng vài trăm mét trong môi trường không trọng lực. Hai quả bóng golf của Alan Shepard nằm trong số những đồ vật mà con người để lại trên Mặt trăng.