Ám ảnh việc bạn trai lừa dối

Tôi 31 tuổi, sống ở Đà Nẵng, ngoại hình và công việc ở mức khá. Anh 27 tuổi, sống ở TP HCM, ngoại hình khá, công việc ổn định và khá nóng tính.

Ám ảnh việc bạn trai lừa dối
Tôi 31 tuổi, sống ở Đà Nẵng, ngoại hình và công việc ở mức khá. Anh 27 tuổi, sống ở TP HCM, ngoại hình khá, công việc ổn định và khá nóng tính.