Amee ra MV 'Tôi ở nhà'

MV "Stay home" của ca sĩ Amee có thông điệp kêu gọi mọi người ở nhà, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần chống Covid-19.  

Amee ra MV 'Tôi ở nhà'
MV "Stay home" của ca sĩ Amee có thông điệp kêu gọi mọi người ở nhà, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần chống Covid-19.