An Giang: Tất cả đoàn viên - lao động đều có Tết

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

An Giang: Tất cả đoàn viên - lao động đều có Tết
An Giang: Tất cả đoàn viên - lao động đều có TếtLĐLĐ tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.