Ăn trộm hơn một tỷ đồng ở chung cư

Ngô Văn Vũ (39 tuổi) từng sửa căn hộ chung cư cho người cháu họ nên đột nhập, phá két sắt lấy đi hơn một tỷ đồng.

Ăn trộm hơn một tỷ đồng ở chung cư

Ngô Văn Vũ (39 tuổi) từng sửa căn hộ chung cư cho người cháu họ nên đột nhập, phá két sắt lấy đi hơn một tỷ đồng.