Anh đòi tự tử vì tôi nhưng không chịu bỏ vợ

Cách đây 2 năm tôi quen anh qua công việc. Anh là người trầm tính, sống nội tâm, có gia đình và một con. Qua thời gian tiếp xúc công việc chung, tôi được biết gia đình anh không hạnh phúc.

Anh đòi tự tử vì tôi nhưng không chịu bỏ vợ

Cách đây 2 năm tôi quen anh qua công việc. Anh là người trầm tính, sống nội tâm, có gia đình và một con. Qua thời gian tiếp xúc công việc chung, tôi được biết gia đình anh không hạnh phúc.