[ẢNH] Nơi an toàn nhất thế giới, khi Covid-19 vẫn chưa đặt chân tới

ANTD.VN - Covid-19 đã lây lan khắp các châu lục ngoại trừ Nam Cực. Khoảng 4.000 người sống tại khu vực lạnh giá này phản ứng với đại dịch như thế nào?

[ẢNH] Nơi an toàn nhất thế giới, khi Covid-19 vẫn chưa đặt chân tới
ANTD.VN - Covid-19 đã lây lan khắp các châu lục ngoại trừ Nam Cực. Khoảng 4.000 người sống tại khu vực lạnh giá này phản ứng với đại dịch như thế nào?