Apple công bố kế hoạch áp dụng quy định mới về quyền riêng tư

Apple Inc ngày 7/4 thông báo trong những tuần tới sẽ áp dụng quy định mới về thông báo quyền riêng tư. Các công ty quảng cáo kỹ thuật số như Facebook Inc cảnh báo quy định này sẽ ảnh hưởng đến doanh số của họ.

Apple công bố kế hoạch áp dụng quy định mới về quyền riêng tư
Apple Inc ngày 7/4 thông báo trong những tuần tới sẽ áp dụng quy định mới về thông báo quyền riêng tư. Các công ty quảng cáo kỹ thuật số như Facebook Inc cảnh báo quy định này sẽ ảnh hưởng đến doanh số của họ.