Ba học sinh chết đuối khi tắm suối Liên Khương

Rủ nhau đi tắm ở suối Liên Khương (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), 5 học sinh lớp 8 bị nước cuốn. 2 học sinh may mắn thoát nạn, còn 3 em bị cuốn trôi mất tích. Hai học sinh chết đuối thương tâm tại hồ nước trong khu biệt thự Hoà Bình: 8 học sinh chết đuối trên sông Đà Bốn học sinh chết đuối khi tắm hồ

Ba học sinh chết đuối khi tắm suối Liên Khương
Rủ nhau đi tắm ở suối Liên Khương (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), 5 học sinh lớp 8 bị nước cuốn. 2 học sinh may mắn thoát nạn, còn 3 em bị cuốn trôi mất tích. Hai học sinh chết đuối thương tâm tại hồ nước trong khu biệt thự Hoà Bình: 8 học sinh chết đuối trên sông Đà Bốn học sinh chết đuối khi tắm hồ