Bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu làm Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.  Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII Trương Thị Mai Ông Phạm Minh Chính trở thành tân Thủ tướng Chính phủ

Bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu làm Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.