Bán nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ lên Tây Nguyên làm homestay

Mong muốn thay đổi mô hình kinh doanh và sẵn đam mê xê dịch, đầu năm 2020, vợ chồng anh Hùng đóng 3 cửa hàng, lên Măng Đen (Kon Tum) lập nghiệp.

Bán nhà Hà Nội, vợ chồng trẻ lên Tây Nguyên làm homestay
Mong muốn thay đổi mô hình kinh doanh và sẵn đam mê xê dịch, đầu năm 2020, vợ chồng anh Hùng đóng 3 cửa hàng, lên Măng Đen (Kon Tum) lập nghiệp.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0