Bản tin 8H: Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng được điều động về làm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ Bản tin 8H: Hai ôtô chở 13 người bị nước cuốn xuống suối Bản tin 8H: Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bản tin 8H: Thủ tướng ra quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 9

Bản tin 8H: Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng được điều động về làm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ Bản tin 8H: Hai ôtô chở 13 người bị nước cuốn xuống suối Bản tin 8H: Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bản tin 8H: Thủ tướng ra quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 9