Bạn trai đóng MV của Xuân Nghi

Kenny Minh Vũ - bạn trai Xuân Nghi - lần đầu diễn xuất trong trong MV "Umakeme" của cô. 

Bạn trai đóng MV của Xuân Nghi
Kenny Minh Vũ - bạn trai Xuân Nghi - lần đầu diễn xuất trong trong MV "Umakeme" của cô.