Bạn trai không thích tôi đùa trên mạng xã hội

Tôi là nữ, 32 tuổi, giáo viên cấp 3 ở Sài Gòn. Người yêu nhỏ hơn 2 tuổi, là kiến trúc sư. Hai đứa đều là dân miền Tây, cùng tỉnh nhưng khác huyện.

Bạn trai không thích tôi đùa trên mạng xã hội
Tôi là nữ, 32 tuổi, giáo viên cấp 3 ở Sài Gòn. Người yêu nhỏ hơn 2 tuổi, là kiến trúc sư. Hai đứa đều là dân miền Tây, cùng tỉnh nhưng khác huyện.