Bạn trẻ tham gia dọn sạch rác thải ở 'dốc tình'

Không ngại mưa gió, hàng chục bạn trẻ từ nhiều trường Đại học đã cùng nhau làm sạch cung đường "dốc tình" để lan tỏa thông điệp “Sống khỏe, sống xanh – Dừng nhanh xả rác”. Chàng trai bỏ nghề kỹ sư đi ướp trà sen thu hàng trăm triệu mỗi năm Điểm sáng cụm Sông Hậu là công tác phòng dịch COVID-19 Hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng khuyết tật ở Cần Thơ Tiếp sức mùa thi: Nhận nhu cầu hỗ trợ của thí sinh từ 10/7 Hướng nghiệp cho hàng ngàn học sinh miền núi

Bạn trẻ tham gia dọn sạch rác thải ở 'dốc tình'
Không ngại mưa gió, hàng chục bạn trẻ từ nhiều trường Đại học đã cùng nhau làm sạch cung đường "dốc tình" để lan tỏa thông điệp “Sống khỏe, sống xanh – Dừng nhanh xả rác”. Chàng trai bỏ nghề kỹ sư đi ướp trà sen thu hàng trăm triệu mỗi năm Điểm sáng cụm Sông Hậu là công tác phòng dịch COVID-19 Hạnh phúc giản dị của đôi vợ chồng khuyết tật ở Cần Thơ Tiếp sức mùa thi: Nhận nhu cầu hỗ trợ của thí sinh từ 10/7 Hướng nghiệp cho hàng ngàn học sinh miền núi