Barca cắt 70% lương cầu thủ

Lãnh đạo Barca và các cầu thủ vừa đạt thỏa thuận về tỷ lệ giảm lương trong thời gian cách ly.

Barca cắt 70% lương cầu thủ
Lãnh đạo Barca và các cầu thủ vừa đạt thỏa thuận về tỷ lệ giảm lương trong thời gian cách ly.