Bắt đối tượng vận chuyển thuốc lắc cung cấp cho quán Bar, Karaoke

Đang vận chuyển 3.000 viên thuốc lắc đi tiêu thụ tại các quán karaoke, Bar, Dũng và đồng bọn bị cảnh sát phát hiện bắt giữ. Bắt đối tượng buôn thuốc lắc, lần ra 'xưởng' sản xuất ma tuý tổng hợp Đôi tình nhân cung cấp hàng nghìn viên thuốc lắc vào quán bar, vũ trường Triệt phá đường dây cung cấp thuốc lắc vào quán bar, vũ trường

Bắt đối tượng vận chuyển thuốc lắc cung cấp cho quán Bar, Karaoke
Đang vận chuyển 3.000 viên thuốc lắc đi tiêu thụ tại các quán karaoke, Bar, Dũng và đồng bọn bị cảnh sát phát hiện bắt giữ. Bắt đối tượng buôn thuốc lắc, lần ra 'xưởng' sản xuất ma tuý tổng hợp Đôi tình nhân cung cấp hàng nghìn viên thuốc lắc vào quán bar, vũ trường Triệt phá đường dây cung cấp thuốc lắc vào quán bar, vũ trường