'Bệnh nhân 133' điều trị 3 tuần ở Bệnh viện Bạch Mai

Người phụ nữ 66 tuổi ở Lai Châu nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai suốt 3 tuần, trở về một ngày thì phát hiện dương tính nCoV. 

'Bệnh nhân 133' điều trị 3 tuần ở Bệnh viện Bạch Mai
Người phụ nữ 66 tuổi ở Lai Châu nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai suốt 3 tuần, trở về một ngày thì phát hiện dương tính nCoV.