Bệnh nhân Covid-19 lây lan mạnh nhất trong tuần đầu

Các nhà khoa học chỉ ra rằng tải lượng của virus cao nhất trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng.

Bệnh nhân Covid-19 lây lan mạnh nhất trong tuần đầu
Các nhà khoa học chỉ ra rằng tải lượng của virus cao nhất trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng.