Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về phán quyết của tòa liên quan cựu quan chức Đà Nẵng

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết: Đà Nẵng đang lúng túng và rất khó thực thi theo phán quyết của tòa trong vụ án 20 cựu cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng (trong đó có 2 cựu Chủ tịch thành phố là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và 29ha đất dự án Đa Phước. Bí thư Đà Nẵng: Sân vận động Chi Lăng theo phán quyết của toà không thể thực thi nổi Bí thư Đà Nẵng mong sớm có kết luận điều tra, ổn định tâm lý cán bộ Bí thư Ðà Nẵng: Ðừng mang Ban thường vụ ra làm trò đùa

Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về phán quyết của tòa liên quan cựu quan chức Đà Nẵng
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết: Đà Nẵng đang lúng túng và rất khó thực thi theo phán quyết của tòa trong vụ án 20 cựu cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng (trong đó có 2 cựu Chủ tịch thành phố là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và 29ha đất dự án Đa Phước. Bí thư Đà Nẵng: Sân vận động Chi Lăng theo phán quyết của toà không thể thực thi nổi Bí thư Đà Nẵng mong sớm có kết luận điều tra, ổn định tâm lý cán bộ Bí thư Ðà Nẵng: Ðừng mang Ban thường vụ ra làm trò đùa