Bill Gates: Từ mối tình công sở đến phút 'cân não' khi quyết định kết hôn

Với tư duy của một chuyên gia công nghệ, Bill đã lập một danh sách ghi rõ những ưu, nhược điểm nếu kết hôn với Melinda lên bảng. “Tôi rất coi trọng hôn nhân”, Bill nói. Đơn li hôn hé lộ vợ chồng tỉ phú Bill Gates không kí hợp đồng tiền hôn nhân Vợ chồng tỉ phú Bill Gates li hôn sau 27 năm chung sống

Bill Gates: Từ mối tình công sở đến phút 'cân não' khi quyết định kết hôn
Với tư duy của một chuyên gia công nghệ, Bill đã lập một danh sách ghi rõ những ưu, nhược điểm nếu kết hôn với Melinda lên bảng. “Tôi rất coi trọng hôn nhân”, Bill nói.