Bình Dương trao các quyết định về nhân sự

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Tùng – Phó Tổng Biên tập báo Bình Dương giữ chức Tổng Biên tập báo này. Ngoài ra, Bình Dương cũng trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bản tin 8H: Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị Luân chuyển, bổ nhiệm Giám đốc công an Lạng Sơn, Cao Bằng Tân Cục trưởng CSGT vừa được bổ nhiệm là ai? Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Bình Dương trao các quyết định về nhân sự
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Tùng – Phó Tổng Biên tập báo Bình Dương giữ chức Tổng Biên tập báo này. Ngoài ra, Bình Dương cũng trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bản tin 8H: Bộ Công an bổ nhiệm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị Luân chuyển, bổ nhiệm Giám đốc công an Lạng Sơn, Cao Bằng Tân Cục trưởng CSGT vừa được bổ nhiệm là ai? Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn