Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Với quá trình binh nghiệp hơn 40 năm, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng -Thượng tướng Phan Văn Giang là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phan Văn Giang được đề nghị phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ đầu xuân cho BTL Bảo vệ Lăng Tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ đặc biệt cho Lữ đoàn cận vệ thép

Binh nghiệp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang
Với quá trình binh nghiệp hơn 40 năm, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng -Thượng tướng Phan Văn Giang là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam.