Bịt ngay "lỗ hổng" ý thức trong cuộc chiến chống "giặc" Covid-19

ANTD.VN - Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đang quyết tâm cao độ, triển khai các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt nhất có thể để sớm đánh bại “giặc” Covid-19. Song đáng tiếc là vẫn có những người do ý thức kém đã tạo ra những “lỗ hổng” trong phòng tuyến chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Bịt ngay "lỗ hổng" ý thức trong cuộc chiến chống "giặc" Covid-19
ANTD.VN - Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đang quyết tâm cao độ, triển khai các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt nhất có thể để sớm đánh bại “giặc” Covid-19. Song đáng tiếc là vẫn có những người do ý thức kém đã tạo ra những “lỗ hổng” trong phòng tuyến chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.