Bộ Công an cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7/2021. Bộ Công an yêu cầu tăng cường quản lý cư trú, mạnh tay với trốn cách ly Bộ Công an kiên quyết xử nghiêm cá nhân vi phạm trong cấp CCCD Từ 1/7 sẽ bỏ sổ hộ khẩu: CMND 9 số còn dùng được không, có bắt buộc làm CCCD gắn chip mới? Bình Dương bắt đầu triển khai cấp CCCD cho người tạm trú

Bộ Công an cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7/2021.