Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 2

Tối 14/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành xem xét cho học sinh nghỉ học hết tháng 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 2

Tối 14/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành xem xét cho học sinh nghỉ học hết tháng 2.