Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/6, tại Công an tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an tổ chức Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ. Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Bộ trưởng Công an bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Bộ Công an bổ nhiệm 9 Giám đốc công an các tỉnh thành Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục CNTT, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn
Ngày 30/6, tại Công an tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an tổ chức Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ. Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Bộ trưởng Công an bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Bộ Công an bổ nhiệm 9 Giám đốc công an các tỉnh thành Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh An Giang