Bộ Y tế yêu cầu Bạch Mai giải trình vụ đo điện não video 'nửa ngày bằng... 40 phút'

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã gửi công văn đề nghị BV Bạch Mai xác minh thông tin "Khám tâm thần ở BV Bạch Mai, biết "khái niệm mới": Nửa ngày bằng... 40 phút" mà báo chí đưa trong thời gian gần đây... 58 ca bệnh được thanh toán gần 100 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT Ăn trái cây kiểu này vừa chẳng 'thấm' được tý chất nào, vừa gây hại cho cơ thể Tạo 'đường hầm' trong thành bụng cứu người đàn ông thủng ruột vì lý do không ngờ

Bộ Y tế yêu cầu Bạch Mai giải trình vụ đo điện não video 'nửa ngày bằng... 40 phút'
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã gửi công văn đề nghị BV Bạch Mai xác minh thông tin "Khám tâm thần ở BV Bạch Mai, biết "khái niệm mới": Nửa ngày bằng... 40 phút" mà báo chí đưa trong thời gian gần đây... 58 ca bệnh được thanh toán gần 100 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT Ăn trái cây kiểu này vừa chẳng 'thấm' được tý chất nào, vừa gây hại cho cơ thể Tạo 'đường hầm' trong thành bụng cứu người đàn ông thủng ruột vì lý do không ngờ