Bộ Y tế yêu cầu hạn chế chuyển bệnh nhân đến Bạch Mai

Các bệnh viện tuyến dưới chủ động chữa bệnh nhân, hạn chế chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp cần thiết phải tuyệt đối phòng hộ tránh lây nhiễm nCoV.

Bộ Y tế yêu cầu hạn chế chuyển bệnh nhân đến Bạch Mai
Các bệnh viện tuyến dưới chủ động chữa bệnh nhân, hạn chế chuyển tuyến đến Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp cần thiết phải tuyệt đối phòng hộ tránh lây nhiễm nCoV.