Bực chồng chụp ảnh cùng nữ đồng nghiệp

Tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng, tâm trạng dễ nhạy cảm và nổi nóng.

Bực chồng chụp ảnh cùng nữ đồng nghiệp
Tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng, tâm trạng dễ nhạy cảm và nổi nóng.