Bức Tường ra MV kỷ niệm 25 năm

Bức Tường phát hành MV "XXV" kỷ niệm 25 năm thành lập ban nhạc, ngày 26/3. 

Bức Tường ra MV kỷ niệm 25 năm
Bức Tường phát hành MV "XXV" kỷ niệm 25 năm thành lập ban nhạc, ngày 26/3.