Buffon xin đổi áo với con trai Maldini

Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon mừng rỡ khi có thêm áo của Daniel Maldini cho bộ sưu tập của anh.

Buffon xin đổi áo với con trai Maldini

Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon mừng rỡ khi có thêm áo của Daniel Maldini cho bộ sưu tập của anh.