Buổi hòa nhạc 'kẹo gấu dẻo' hoành tráng

Có khác gì một đại tiệc âm nhạc thật đâu chứ.

Buổi hòa nhạc 'kẹo gấu dẻo' hoành tráng
Có khác gì một đại tiệc âm nhạc thật đâu chứ.