Cà phê nơi nào ngon nhất?

Cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên, nhưng đâu là nơi sản xuất ra hạt pha cà phê vị ngon nhất.

Cà phê nơi nào ngon nhất?
Cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên, nhưng đâu là nơi sản xuất ra hạt pha cà phê vị ngon nhất.