Cá phun cát vào người khi đánh nhau

Có người hài hước: 'Cũng khá giống khi tôi và hàng xóm cãi nhau'.

Cá phun cát vào người khi đánh nhau

Có người hài hước: 'Cũng khá giống khi tôi và hàng xóm cãi nhau'.