Cách ly ngay những du khách sốt trên 37,5 độ khi đến TP Hồ Chí Minh

Ngày 4/5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, có yêu cầu cách ly ngay những du khách bị sốt trên 37,5 độ khi đến thành phố.

Cách ly ngay những du khách sốt trên 37,5 độ khi đến TP Hồ Chí Minh
Ngày 4/5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, có yêu cầu cách ly ngay những du khách bị sốt trên 37,5 độ khi đến thành phố.