Cấm ô tô trên cầu Thăng Long từ cuối tháng 7 để sửa chữa mặt cầu

Để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long với quy mô lớn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo sẽ cấm toàn bộ ô tô đi lại trên tầng 2 từ cuối tháng 7/2020 để phục vụ việc thi công sửa chữa.Mặt cầu Thăng Long 'rách tơi tả' sau nhiều lần sửa chữa

Cấm ô tô trên cầu Thăng Long từ cuối tháng 7 để sửa chữa mặt cầu
Để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long với quy mô lớn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo sẽ cấm toàn bộ ô tô đi lại trên tầng 2 từ cuối tháng 7/2020 để phục vụ việc thi công sửa chữa.Mặt cầu Thăng Long 'rách tơi tả' sau nhiều lần sửa chữa